Persondata politik

BIOGRAFKLUB DANMARK A/S – CVR nr. 36973943

PERSONDATAPOLITIK
Den persondatapolitik der beskrives i det følgende er vedtaget af bestyrelsen for Biografklub Danmark A/S og gælder for enhver personoplysning der gives til Biografklubben, eller som Biografklubben indsamler, herunder ved brugen af de digitale tjenester Biografklubben stiller til rådighed. Personoplysninger er oplysninger, der kan være med til at identificere en fysisk person.
Af den vedtagne persondatapolitik fremgår hvordan Biografklubben håndterer personoplysninger, herunder ved indsamling og brug, og hvor længe de opbevares.
Biografklubben opfordrer alle til nøje at gennemgå den vedtagne Persondatapolitik og til at kontakte Biografklubben, såfremt der måtte være nogle spørgsmål eller bestemmelser som man ikke forstår. Kontakt sker via mail@biografklubdanmark.dk.

REGLER
Forordning 2016/679 af 27. april 2016 – Personbeskyttelsesforordningen.
Lov nr. 502 af 23. maj 2018 – Databeskyttelsesloven.

Dataansvarlig:
Den dataansvarlige organisation for behandlingen af personoplysninger er:
Biografklub Danmark A/S – CVR nr. 36973943
Vognmagergade 10, 4.
1120 København K
33 11 36 32
mail@biografklubdanmark.dk
Biografklub Danmark A/S har, som følge af virksomhedens størrelse og aktiviteter ingen databeskyttelsesrådgiver og er ikke underlagt et krav om at have en sådan.
Selskabets direktør er ansvarlig for at påse overholdelsen af bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningen, gældende national lovgivning som Databeskyttelsesloven samt nærværende politik.
I ethvert tilfælde, hvor der måtte være spørgsmål til den politik Biografklub Danmark A/S har på området, kan henvendelse rettes til Dorthe Marhauer. Dette gælder tillige såfremt der måtte være mistanke om manglende overholdelse af gældende bestemmelser og/eller denne politik.

Formål
Biografklub Danmark behandler personoplysninger ved at indsamle, modtage og lagre oplysninger om medlemmer og brugere af Biografklubbens hjemmeside. Dette sker for at gøre Biografklubben i stand til at levere de ydelser, der indgås aftale om, hvis der tegnes medlemskab af Biografklubben, og de ydelser der efterspørges ved besøg på hjemmesiden eller brug af Biografklubbens mobile App. Derudover bruger Biografklubben personoplysninger i forbindelse med forbedringer og tilpasninger af tjenesterne samt ved markedsføring. Behandling af personoplysninger er i mange tilfælde nødvendig, f.eks. når Biografklubben skal administrere et medlemskab, bruge af kundeservice m.v.

Indsamling af oplysninger
Biografklub Danmark A/S indsamler, modtager og lagrer oplysninger på forskellig vis.
Ved besøg på Biografklubbens hjemmeside eller anvendelse af Biografklubbens mobile App kan Biografklubben automatisk behandle følgende typer af persondata:
Oplysninger om 1) tidspunkt og dato for besøget på hjemmesiden 2) den IP-adresse og typen og udgaven af den enhed og det operativsystem der benyttes 3) mobilnetværk 4) reklame-ID for den mobile enhed der benyttes (en identifikator der kan nulstilles, og som tildeles en mobil enhed af udbyderen af operativsystemet som f.eks. Apple eller Google 5) unikke enhedsidentifikatorer og oplysninger om netværksudbyderen samt 6) siden du besøgte, før du besøgte Biografklubbens hjemmeside.

Oplysninger, der indsamles automatisk:
Brugernes aktivitet på hjemmesiden, interaktionen med nyhedsbreve, e-mails og med meddelelser via push- og online-kanaler
Interaktionen med Biografklubbens kundeservice herunder dato og tidspunkt for henvendelsen samt henvendelsens formål
Forbindelsesoplysninger, statistikker for sidevisninger, henvisende kilde, IP-adresse, browser- og webserveroplysninger.

Biografklubben behandler endvidere de oplysninger, der gives til Klubben, såsom:
Navn
Adresse
Postnummer
Mobiltelefonnummer
E-mail adresse
Betalingsmåde(r)
Oplysning om favoritbiograf

Derudover behandles oplysninger, når nogen interagerer med kundeservice m.v.

Oplysninger fra andre kilder
Biografklubben indsamler oplysninger fra andre kilder, der f.eks. kan være:
- tjenesteudbydere, der bistår biografklubben med at bestemme en placering ud fra brugerens IP-adresse med henblik på at tilpasse Biografklubbens tjenester, samt anden brug der er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik
- udbydere af betalingstjenester, der giver Biografklubben betalingsoplysninger eller opdateringer af betalingsoplysninger med udgangspunkt i udbyderens relation til brugeren
- online såvel som offline dataleverandører, hvorfra Biografklubben modtager demografiske oplysninger samt oplysninger til brug for internetbaseret annoncering og onlineannoncering
- offentligt tilgængelige kilder, såsom åbne, offentlige databaser
Biografklub Danmark indsamler oplysninger om brugerne og brugen af Biografklubbens tjenester, den måde brugerne interagerer med Biografklubben og Biografklubbens annoncer på, oplysninger om brugernes computer eller andre enheder, der benyttes til at tilgå Biografklubbens tjenester

Oplysninger fra tredjeparter
Biografklubben kan give mulighed for at logge ind på servicerne med legitimationsoplysninger fra en anden site eller service, såsom Facebook eller Google. Hvis der logges ind på denne måde, vil tredjeparts-servicen give Biografklubben adgang til personoplysninger, såsom dit navn, grundlæggende profiloplysninger og venneliste i overensstemmelse med vores databeskyttelsesindstillinger på den service.

Deling på sociale medier
Servicen kan give mulighed for at dele med andre på sociale medie-platforme, såsom Facebook, Instagram eller andre sociale medietjenester. Hvis der deles på denne måde, er det databeskyttelsespraksisserne på den pågældende sociale medie-platform, der kontrollerer, hvem der har adgang til personoplysningerne, og hvordan de behandles af den sociale medie-platform. Se venligst databeskyttelsespolitikkerne for de sociale medie-platforme med hvem der deles oplysninger på denne måde, for at få mere at vide om de sociale medie-platformes databeskyttelsespraksisser.

På hjemmesiden gemmes automatisk login information (cookie) således at en besøgende kan vende tilbage til website eller App uden at skulle logge ind igen. Login er mailadresse og et af den besøgende selvvalgt password. Cookies anvendes til markedsføring fra Biografklub Danmark A/S, således at besøgende der har besøgt hjemmesiden, men ikke foretaget køb af medlemskab, bliver eksponeret for en reklame fra Biografklub Danmark A/S. Der henvises til den ligeledes på hjemmesiden tilgængelige cookie-politik https://biografklubdanmark.dk/indholdssider/cookie-information.
Alle de oplysninger der indsamles, modtages og lagres anses som almindelige personoplysninger.
Biografklub Danmark A/S indsamler ikke andre personoplysninger end de ovenfor nævnte almindelige personoplysninger. Der indsamles således aldrig særlige personoplysninger.
Biografklub Danmark A/S ajourfører registrerede oplysninger regelmæssigt. I den forbindelse kan det være nødvendigt at indhente oplysninger fra andre end den registrerede selv, f.eks. fra Google, De Gule Sider, Krak, Post Nord, herunder tillige for adressevask, hvis Biografklub Danmark A/S f.eks. ikke har fået underretning om en flytning eller lignende.

Cookies
På Biografklub Danmarks hjemmeside anvendes ”cookies” dels til at styre login og dels til at indsamle statistik samt 3. parts cookies som anvendes til markedsføring. En ”cookie” er en tekstfil der sendes fra Biografklub Danmarks hjemmeside til browseren for enhver besøgende. Den ”cookie” der sendes lagres enten på harddisken på den besøgendes computer eller på den besøgendes mobile enhed. Hjemmesidens funktionalitet er afhængig af brugen af ”cookies” og gør det nemmere at benytte funktionaliteterne. Den information Biografklub Danmark A/S indsamler ved anvendelsen af ”cookies” behandles aldrig på en sådan måde, at brugeradfærden kan forbindes til en bestemt person. De anvendte ”cookies” indeholder ikke personoplysninger, som oplysninger om e-mailadresse eller lignende, eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende politik. Den af Biografklub Danmark A/S vedtagne ”cookiepolitik” kan læses her https://biografklubdanmark.dk/indholdssider/cookie-information. Enhver bruger har mulighed for at indstilles den anvendte browser, således at der gives information, når der modtages en ”cookie”. Herved får brugeren mulighed for at tage stilling til, om den pågældende ”cookie” er acceptabel. Enhver bruger har ligeledes mulighed for konsekvent at fravælge ”cookies”. I tilfælde af fravalg kan der være funktionaliteter, der ikke fungerer optimalt.

Sådan bruger Biografklub Danmark A/S Personoplysninger
Biografklub Danmark A/S anvender personoplysninger i forhold til medlemmer og i forhold til dem, der blot bruger Biografklubbens hjemmeside, herunder til at håndtere registreringer, bestillinger og betalinger og til at kommunikere med brugerne.
Oplysningerne benyttes eksempelvis til at:
- fastslå brugerens geografiske placering og identificere brugerens internetudbyder med henblik på hurtigt og effektivt at besvare henvendelser og anmodninger
- opdage, forhindre og undersøge potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter herunder svindel med betalinger
- håndhæve Biografklubbens vilkår og betingelser
- analysere og forstå Biografklubbens brugere med henblik på at forbedre Biografklubbens tjenester herunder særligt brugeroplevelserne og optimere indholdet på hjemmesiden
- kommunikere med medlemmer og brugere så Biografklubben kan sende oplysninger om nyheder, nye funktioner, særtilbud, reklamemeddelelser, kundeundersøgelser m.v.
- sende markedsføringsmateriale, herunder nyhedsbreve, medlemstilbud og direct mail, såfremt dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov tillige med medieannoncering og eksponering for annoncer for Biografklub Danmark
- sende ordrebekræftelser
- svare på spørgsmål
- opfylde bestillinger

I forhold til medlemmerne bruger Biografklub Danmark A/S personoplysninger til at:
- administrere medlemsforholdet herunder anvendelsen af rabatkuponerne

I forhold til dem der alene besøger Biografklub Danmarks hjemmeside bruges personoplysninger for at:
- stille funktionaliteterne på hjemmesiden til rådighed
- udarbejde statistik til direktionen for Biografklub Danmark A/S over brugernes adfærd på Biografklubbens hjemmeside
- optimere opbygningen og indretning af Biografklub Danmarks hjemmeside
- markedsføring.

Hjemlen til at behandle personoplysninger
Biografklubben indsamler, lagrer og behandler kun personoplysninger, når:
- der er givet Biografklubben tilladelse til at gøre det, herunder hvis der er foretaget køb eller truffet et valg om at modtage nyhedsbreve, kampagne-e-mail og lignende
- Biografklubben er nødsaget til at behandle personoplysninger, for at kunne udføre nødvendige opgaver i forbindelse med en aftale om f.eks. medlemskab eller køb i web-shoppen, som Biografklubben er blevet anmodet om
- Biografklubben har en legitim interesse i at behandle personoplysninger, f.eks. i forbindelse med kommunikation om services, om levering og forbedring m.v.
- Biografklubben har pligt til at behandle oplysninger i henhold til gældende regler.
Som medlem af Biografklub Danmark A/S køber man et medlemskab, og indgår derved i et aftaleforhold med Biografklubben. Personoplysninger indsamles og bruges derfor i forbindelse med opfyldelsen af denne aftale. Forud for tegningen af et medlemskab kan Biografklub Danmark A/S behandle personoplysninger i forbindelse med besvarelse af forespørgsler eller lignende, der går forud for indgåelsen af en aftale om medlemskab. Behandlingen er nødvendig for at Biografklubben kan opfylde forpligtelserne i henhold til den indgåede aftale, og for at forespørgsler og lignende, der måtte gå forud for en eventuel indmeldelse, kan opfyldes.
Biografklub Danmark kan endvidere være retligt forpligtet til at indsamle oplysninger, eller have behov for personoplysninger til at beskytte personens vitale interesser eller en anden persons interesser.
Biografklub Danmark A/S kan behandle almindelige personoplysninger, som følge af, at der er en legitim interesse heri, medmindre denne legitime ret viger for retten til at opnå beskyttelse af almindelige personoplysninger. En legitim interesse er f.eks. markedsføringsformål, hvor Biografklubbens legitime interesse består i at kende præferencer, således at tilbud, og dermed produkter og tjenesteydelser, kan tilpasses de behov og ønsker, der er. Udarbejdelse af statistik over antallet af medlemmer, deres valg, deres benyttelse af hjemmesiden og køb er ligeledes en legitim interesse som kan danne grundlag for behandling.
Biografklub Danmark A/S kan være forpligtet til at behandle almindelige personoplysninger som f.eks. dokumentation af transaktionsspor i medfør af reglerne i Bogføringsloven, herunder sørge for opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, som materialet vedrører.
I forhold til dem der alene benytter hjemmesiden, og således ikke tillige er medlemmer, har Biografklubben behov for at kunne administrere de oplysninger, brugerne afgiver til brug for håndteringen af ”cookies”. Om Biografklubbens ”cookie” politik henvises til https://biografklubdanmark.dk/indholdssider/cookie-information. I nogle tilfælde er det muligt at registrere de IP-adresser, der benytter hjemmesiden. En IP-adresse kan være en personoplysning, og en sådan personoplysning behandles på samme grundlag som det fremgår af det ovenfor anførte.
Spørgsmål om brug af oplysninger (herunder om hjemmel og overførselsprocedurer), cookies eller tilsvarende teknologier bedes rettet til mail@biografklubdanmark.dk.

Videregivelse af indsamlede Personoplysninger
Biografklub Danmark deler personoplysninger med tjenesteudbydere, som leverer tjenester til Biografkluben i henhold til en aftale mellem tjenesteudbyderen og Biografklubben, der bl.a. sikrer, at personoplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende regler. Der er bl.a. tale om tjenesteudbydere som bistår med IT-drift og hosting m.v., det vil sige Biografklubbens serviceleverandører, tekniske support samt pengeinstitut.
Biografklub Danmark benytter endvidere tjenesteudbydere til at levere tjenester i forbindelse med markedsføring, reklamer, kommunikation, supportering, infrastruktur og IT-ydelser og til at personificere og optimere Biografklubbens tjenester, til at behandle kreditkorttransaktioner eller andre betalinger, til at yde kundeservice, herunder support, til at analysere og forbedre kvaliteten af data (herunder om brugernes interaktion med Biografklubbens tjenester) og til at håndtere og forvalte kundeundersøgelser. Tjenesteudbyderne er ikke bemyndigede til at bruge eller videregive disse personlige oplysninger bortset fra i forbindelse med leveringen af deres tjenester til Biografklubben.
CPC Social I/S bruger information videregivet af Biografklub Danmark A/S til markedsføring af Biografklub Danmark A/S på Facebook. Der er alene tale om markedsføring af Biografklub Danmark A/S og information videregives eller viderebehandles ikke til andet formål. Al anden markedsføring end markedsføringen på Facebook varetages af Publicis Media Denmark A/S. Adform A/S bistår med at udarbejde profiler for potentielle nye medlemmer, men der opbevares ikke nogle persondata af Adform A/S i denne forbindelse.
Biografklub Danmark kan videregive og på anden måde bruge personoplysninger og andre oplysninger, hvis Biografklubben har en rimelig formodning om, at en sådan videregivelse er nødvendig af hensyn til 1) gældende lovgivning, retlige procedurer eller begæringer fra offentlige myndigheder 2) håndhævelse af Biografklubbens brugerbetingelser, herunder undersøgelse af potentielle brud på disse 3) undersøgelse, forebyggelse eller håndtering på anden vis af ulovlige aktiviteter eller mistanke om ulovlige aktiviteter herunder i forbindelse med betalinger, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer eller 4) beskyttelse af Biografklubbens, brugernes eller offentlighedens rettigheder eller sikkerhed mod skade, i det omfang det er påkrævet eller tilladt i henhold til lovgivningen.
Biografklub Danmark A/S har også mulighed for at dele personoplysninger med Den erhvervsdrivende Fond Biografklub Danmark, der er eneejer af Biografklubben, i det omfang en sådan deling er lovlig. Der videregives p.t. statistiske oplysninger.

Deling af personoplysninger med modtagere uden for EU/EØS
Der deles ikke personoplysninger med serviceleverandører beliggende udenfor EU/EØS.

Opbevaring og sletning af Personoplysninger
Biografklub Danmark A/S opbevarer og sletter registrerede personoplysninger efter følgende bestemmelser:
Som medlem opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor du sidst var aktiv.
Besøgende på Biografklubbens hjemmeside, der hverken er nuværende eller tidligere medlem, opbevares alene i op til 3 måneder efter besøg på hjemmesiden.

Brugernes valg
Fravalg af Nyhedsbrev kan ske via link i Nyhedsbrevet eller ved at logge på profil og her fravælge Nyhedsbrev. Såfremt man ikke ønsker at dele personoplysninger med Biografklub Danmark A/S, vil det ikke være muligt at håndtere et medlemskab, og det vil derfor ikke være muligt at benytte sig af Biografklubbens tilbud, jfr. nedenfor.

Dine rettigheder
Indsigt
Registrerede har ret til at få indsigt i de personoplysninger Biografklub Danmark A/S behandler. Anmodninger om indsigt sendes til mail@biografklubdanmark.dk herunder anmodning om indsigt i de formål, oplysningerne indsamles til. Biografklub Danmark A/S behandler anmodninger om indsigt så hurtigt som muligt, og indenfor 5 hverdage.

Berigtigelse og sletning
Som registreret er der altid ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, Biografklub Danmark A/S behandler. Sådanne anmodninger efterkommes hurtigst muligt. Såfremt en anmodning ikke kan imødekommes, f.eks. som følge af lovkrav der gør det umuligt, vil der blive fremsendt nærmere meddelelse herom.

Begrænsning af behandling
Under særlige omstændigheder har en registreret også ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger. Meddelelse herom sendes til mail@biografklubdanmark.dk.

Dataportabilitet
En registreret har ret til at modtage de personoplysninger om den registrerede, som den registrerede selv har givet Biografklub Danmark A/S i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Kontakt mail@biografklubdanmark.dk hvis denne mulighed ønskes udnyttet.

Indsigelsesret
I de tilfælde, hvor en behandling af personoplysninger er baseret på en opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse, eller bestemmelserne om legitim interesse, har en registreret ret til at bede om, at personoplysningerne ikke behandles. Det fremgår ovenfor, i hvilket omfang Biografklub Danmark A/S behandler personoplysninger som følge af en legitim interesse. Retten til indsigelse udøves ved at kontakte Biografklub Danmark A/S på mail@biografklubdanmark.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke
I det omfang en behandling af personoplysninger er baseret på et samtykke fra en registreret, har den registrerede til enhver tid ret til at trække et sådant samtykke tilbage. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført forud for, at samtykket blev trukket tilbage. Biografklub Danmark A/S behandler, som udgangspunkt, ikke personoplysninger på baggrund af et samtykke. Såfremt der måtte være blevet indhentet et samtykke til en konkret behandling, og dette samtykke ønskes tilbagekaldt sendes anmodningen herom til mail@biografklubdanmark.dk.

Biografklub Danmark A/S behandler personoplysninger på baggrund af samtykke til markedsføring og til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler.
Biografklub Danmark A/S gør opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af de ovenfor omtalte rettigheder. Det er således ikke sikkert, at der i ethvert tilfælde er ret til dataportabilitet, idet dette afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger
Man er aldrig forpligtet til at afgive personoplysninger til Biografklub Danmark A/S. Hvis man ikke vil afgive de personoplysninger, Biografklub Danmark A/S beder om, kan det medføre, at Biografklubben ikke kan levere de tjenester og den service, som man efterspørger herunder gennemføre et medlemskab, oprette medlemskab eller benytte rabatkuponer.

Sikkerhed
Biografklub Danmark A/S har en IT- og Sikkerhedspolitik, der også omfatter behandling af personoplysninger. Politikken indeholder bestemmelser om gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Biografklubben har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt hvor personoplysninger indsamles til de slette igen. Biografklubben træffer rimelige administrative, fysiske og ledelsesmæssige forholdsregler der sigter mod at beskytte alle personoplysninger mod tab, tyveri, herunder uautoriseret adgang, brug og ændringer. Forholdsreglerne skal give det fornødne niveau af sikkerhed, hvor niveauet stemmer overens med risiciene ved at behandle personoplysninger. Behandling af personoplysninger overlades alene til databehandlere, som opretholder et tilfredsstillende sikkerhedsniveau.

Klage til tilsynsmyndighed
I tilfælde af, at en registreret er utilfreds med den behandling af personoplysninger Biografklub Danmark A/S foretager, kan den registrerede indgive klage til Datatilsynet, der er det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., T 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.
Opdatering af denne Politik
Biografklub Danmark A/S er pligtig at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Denne Politik er gældende fra den 25. maj 2018 men gennemgås med regelmæssige mellemrum for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Biografklub Danmark A/S kan ændre politikken uden varsel. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sammen med en opdateret version af Politikken. Eventuelle ændringer, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt via e-mail.

 

Noter
1)
Biografklub Danmark samarbejder med de danske biografer og de danske filmselskaber om det program, der tilbydes til medlemmerne. Der kan derfor opstå uforudsete situationer, som Biografklub Danmark ikke har nogen indflydelse på, hvor en film skifter titel, en premieredato udskydes eller lignende. Sådanne uforudsete hændelser i filmbranchen, som Biografklub Danmark ikke har indflydelse på, giver ikke ret til hverken hel eller delvis refusion af betalingen for medlemskabet.

2)
Forsinkelser og/eller aflysninger, der er en følge af ekstraordinære forhold, der opstår uden Biografklub Danmarks skyld, som Biografklub Danmark ikke er herre over, og ikke kan afværge, såsom krig, usædvanlige naturbegivenheder, pludselige sygdomsudbrud i form af epidemier eller pandemier, påbud fra offentlige myndigheder, strejker og lignende, giver ikke ret til hverken hel eller delvis refusion af betalingen for medlemskabet, når disse forhold umuliggør Biografklub Danmarks opfyldelse af medlemsaftalen.(1)

3)
Biografklub Danmark orienterer via hjemmesiden og nyhedsbrev om eventuelle ændringer i premieredatoer m.v.


(1) De angivne eksempler er ikke udtømmende, men tjener til eksemplificering af, hvad der kan udgøre en force majeure situation.